Welkom

Welkom op de website van HSV De Baars.

U vindt hier algemene informatie over onze hengelsportvereniging, ons viswater in de Neder-Betuwe, uw lidmaatschap en de VISpas, activiteiten en nog veel meer.

HSV De Baars heeft ongeveer 500 leden en is op gericht op 30 december 1954 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit: 12 maart 1956 nr.32. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Nieuws
Federatief
Landelijk

Het laatste verenigingsnieuws

Verstuurde lijst van viswateren 2021 van HSV de Baars bevat fouten!

Verstuurde lijst van viswateren 2021 van HSV de Baars bevat fouten!

10
Jan 2021

HENGELSPORTVERENIGING “DE BAARS” INGEN Opgericht 30 december 1954 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit Aangesloten bij Federatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland Kamer van Koophandel Tiel no. 40 15 69 48 Gecorrigeerde en enige rechtmatige LIJST VAN VISWATER 2021 Deze viswaterlijst is uitsluitend geldig in combinatie met een geldige VISPAS of Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap van H.S.V. ‘De Baars’ te Ingen. Zonder bewijs van lidmaatschap geeft deze lijst geen enkel recht. Voorzitter, Secretaris, A. Wielink S.J.F Paulssen Postadres: www.hsvdebaars.nl Oude Haven 17 info@hsvdebaars.nl 4001 LZ Tiel Gecorrigeerde versie ‘Lijst van Viswateren 2021’ De eventueel eerder aan u verstuurde lijst van viswateren 2021 van HSV de Baars bevatte fouten! Deze gecorrigeerde versie vervangt de ‘oude’ lijst. Onze excuses voor het ongemak, maar door een systeemfout is de verkeerde Lijst van Viswateren 2021 aan de leden verstuurd! Wij hebben de lijst aangevuld met een aantal extra regels op de verschillende wateren. De nieuwe gecorrigeerde lijst van viswateren 2021 zal ook nagestuurd worden aan alle leden. Deze gecorrigeerde lijst is ook de enige rechtmatige lijst. Er kunnen GEEN rechten worden verleend aan de ‘foute’ lijst. De wijzigingen in deze versie zijn: Viswater ‘De Lange Wei’ • Toegevoegd punt C.: Gebruik van boten is verboden, voerboten zijn toegestaan. Viswater ‘De Ingense Waarden’ • Toegevoegd punt A.: Nachtvissen is verboden. • Toegevoegd punt B.: Vissen vanuit een boot is verboden. Viswater ‘De Marspolder’ • Toegevoegd: LET OP: KARPERVISSEN OP DE MARSPOLDER IS ALLEEN TOEGESTAAN MET EEN KARPERVISPAS! ZIE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE. Wij wensen jullie veel visplezier in 2021! Het bestuur van HSV de Baars • ALGEMENE BEPALINGEN 1. Het viswater is gekenmerkt met borden van de H.S.V. 2. Men is verplicht om langs de omheining of waterlijn naar de visplaatsen te gaan. 3. Hekken moeten altijd gesloten blijven en het vee moet met rust worden gelaten. 4. Flora en fauna dient men te ontzien. 5. Honden mag men niet los laten lopen. 6. Het in het water hebben van een vaarvoertuig is in alle wateren verboden. Het vissen vanuit een vaarvoertuig is niet toegestaan. Het vissen is uitsluitend vanaf de waterkant toegestaan. 7. Alle controleurs van HSV “DE BAARS” zijn voorzien van een door het bestuur afgegeven legitimatie. Het bestuur van HSV “DE BAARS” heeft de controleurs bevoegd verklaard tot controle op: - Het bezit van een geldige visvergunning en een geldige VISPAS. - Het gedrag aan het water, gevangen vis en de gebruikte vistuigen. - De naleving van de bepalingen van de Visserijwet en de verenigingsbepalingen. Aanwijzingen van politie en/of controleurs moeten direct worden opgevolgd. 8. De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. De HSV “DE BAARS” aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 9. De vergunninghouder wordt geacht zonder vergunning te hebben gevist indien hij de in de vergunning gestelde bepalingen overtreedt. 10. Het bestuur zal streng optreden bij geconstateerde overtredingen/misdragingen. Dit kan zelfs tot royement leiden bij lidmaatschap. 11. Het vissen met levend aas is verboden. 12. Het plaatsen van voertuigen voor in- en uitritten is verboden. 13. Gevangen karpers dienen, eventueel na registratie, terstond te worden teruggezet in hetzelfde water als waarin gevangen. VISWATER HSV ’’DE BAARS” INGEN HSV “DE BAARS” te Ingen, gerechtigd door resp. eigenaren/huurders van onderstaand visrecht, geeft hiermee vergunning om te vissen in de hierna genoemde wateren met de daarbij vermelde sportvistuigen gedurende het kalenderjaar. 1. VISWATER DE LANGE WEI Deel van de Lange Wei gelegen aan de Bonte Morgen. A. Het te bevissen gedeelte is door middel van borden aangegeven. B. Nachtvissen is verboden. C. Gebruik van boten is verboden, voerboten zijn toegestaan. D. Men mag niet achter de woningen komen aangrenzend aan de Lange Wei. E. De vergunninghouder mag met 3 hengels vissen, ongeacht de aaskeuze. F. Gevangen karper dient, eventueel na registratie terstond worden teruggezet in hetzelfde water als waarin gevangen. G. Het vissen met dode vis, stukjes vis, of kunstaas groter dan 2,5 cm is toegestaan van de laatste zaterdag in mei tot 1 april. H. Er geldt een algeheel meeneem verbod op alle vissoorten. 2. ZANDWINNINGSOBJECT INGENSE WAARDEN Gelegen in de Ingense Waarden ongeveer 500m. beneden het Ingense Veer. Bevissing is mogelijk op gedoogbeleid van Ingense Waarden B.V. A. Nachtvissen is verboden. B. Vissen vanuit een boot is verboden. C. Parkeren onder aan de dijk D. De afrit aan de dijk moet altijd vrij blijven. E. Voertuigen mogen niet dubbel worden geparkeerd. F. Gevangen karper dient, eventueel na registratie terstond worden teruggezet in hetzelfde water als waarin gevangen. G. De vergunninghouder mag met 3 hengels vissen, ongeacht aaskeuze. H. Het vissen met dode vis, stukjes vis, of kunstaas groter dan 2,5 cm is toegestaan van de laatste zaterdag in mei tot 1 april. I. Er geldt een algeheel meeneem verbod op alle vissoorten. J. Vissen is alleen toegestaan op de aangewezen visoever. Afbeelding: Visoever Zandwinningobject Ingense Waarden 3. DE VISWATER DE MARSPOLDER Gelegen aan de Drosseweg. Vissen is toegestaan op de met borden gemarkeerde Zuid- en Oostoever. LET OP: KARPERVISSEN OP DE MARSPOLDER IS ALLEEN TOEGESTAAN MET EEN KARPERVISPAS! ZIE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE. A. Vergunninghouders mogen geen auto’s of rijwielen parkeren op het terrein van HSV “ONS STEKKIE” B. Nachtvissen is verboden. C. De vergunninghouder mag met 3 hengels vissen, ongeacht de aaskeuze. D. Gevangen karper dient, eventueel na registratie terstond worden teruggezet in hetzelfde water als waarin gevangen. E. Het vissen met dode vis, stukjes vis, of kunstaas groter dan 2,5 cm is toegestaan van de laatste zaterdag in mei tot 1 april. F. Er geldt een algeheel meeneem verbod op alle vissoorten. G. Het is verboden zich op de dam te begeven gelegen tussen de plas van Ons Stekkie en de plas De Marspolder. H. Het is verboden te vissen vanaf de aanwezige eilanden. I. Het plaatsen van tenten e.d. is verboden.

Lees verder

Verstuurde lijst van viswateren 2021 van HSV de Baars bevat fouten!

Verstuurde lijst van viswateren 2021 van HSV de Baars bevat fouten!

10
Jan 2021

Verstuurde lijst van viswateren 2021 van HSV de Baars bevat fouten! Onze excuses voor het ongemak, maar door een systeemfout is de verkeerde Lijst van Viswateren 2021 aan de leden verstuurd! Wij hebben de lijst aangevuld met een aantal extra regels op de verschillende wateren. De nieuwe gecorrigeerde lijst van viswateren 2021 zal ook nagestuurd worden aan alle leden. Deze gecorrigeerde lijst is ook de enige rechtmatige lijst. Er kunnen GEEN rechten worden verleend aan de ‘foute’ lijst. De nieuwe gecorrigeerde Lijst met Viswateren 2021 is ook gedeeld met de controleurs, de BOA’s en het Gelders Landschap. De wijzigingen zijn: Viswater ‘De Lange Wei’ • Toegevoegd punt C.: Gebruik van boten is verboden, voerboten zijn toegestaan. Viswater ‘De Ingense Waarden’ • Toegevoegd punt A.: Nachtvissen is verboden. • Toegevoegd punt B.: Vissen vanuit een boot is verboden. Viswater ‘De Marspolder’ • Toegevoegd: LET OP: KARPERVISSEN OP DE MARSPOLDER IS ALLEEN TOEGESTAAN MET EEN KARPERVISPAS! ZIE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE. Nogmaals onze excuses. Wij wensen u veel visplezier in 2021! Met vriendelijke groet, Het Bestuur van HSV de Baars Klik op de bijlage voor de gecorrigeerde lijst van viswateren 2021.

Lees verder

Ledenvergadering

Ledenvergadering

07
Apr 2020

Geachte Leden, De geplande ledenvergadering op 23 april gaat niet door i.v.m. het corona virus Deze zal op een later tijdstip plaats vinden. Het bestuur.

Lees verder

Marspolder

Marspolder

25
Mrt 2019

Beperking karpervissen op de Marspolder Na gesprekken met diverse belanghouders heeft het bestuur besloten een ledenstop voor karpervissers op de Marspolder in te voeren. Dit na aanleiding van vele klachten over drukte, overlast en vernielingen. Dit voorstel van het bestuur is in de Algemene Leden Vergadering van 13 maart 2019 door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd. HSV de Baars wil de Marspolder niet kwijtraken als viswater en heeft daarom voor 2019 als test 20 karperpassen uitgegeven. Alleen met deze speciale Karpervispas is het toegestaan op karper te vissen op de Marspolder. Eind 2019 zal het bestuur evalueren of de ledenstop en het invoeren van de karpervispas een positieve invloed heeft op de klachten. Geïnteresseerde leden kunnen op de wachtlijst komen, hiervoor kan een e-mail worden gestuurd aan de secretaris. Door de grote belangstelling voor de karperpassen is er nu al een forse wachtlijst. Om doorstroming te bevorderen is lidmaatschap van HSV de Baars vereist om op de wachtlijst te komen en te blijven. Voor de overige visserijen zijn de regels van de Marspolder te vinden in het menu bij ‘Viswateren’. (link van maken dat men erop kan klikken)

Lees verder

Vispassen

Vispassen

20
Dec 2016

Geachte leden, De vispassen 2017 zijn tijdens het transport zoek geraakt. Er wordt alles aangedaan om de vispassen nog op tijd te krijgen. Als er nieuwe moeten worden gemaakt kan de het vertraging op lopen, anders komen de nieuwe vispassen in januari 2017. Gooi de oude vispas nog niet weg u kunt deze dan gewoon nog gebruiken. Namens het bestuur

Lees verder

Welkom

Welkom op de website van HSV De Baars.

U vindt hier algemene informatie over onze hengelsportvereniging, ons viswater in de Neder-Betuwe, uw lidmaatschap en de VISpas, activiteiten en nog veel meer.

HSV De Baars heeft ongeveer 500 leden en is op gericht op 30 december 1954 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit: 12 maart 1956 nr.32. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies